Kytary a 校neb co bylo za zd�kapitola o Plexis

 

 

 

 

Z knihy R. Diestlera Hlavn쬠થ ve譲ek aneb 15 let T೥ster v 15ti obrazech:

Michal ᢭k롲p횥k ꩦ a dlouhou dobu jedin謥n fan klubu T೥ster: ഡm mi praskl fanklub.䯠t䯢y jsem byl jedinej a tady najednou lidi cht쬩 p謡宠Ka襲, Kacht�(proslulಡ뽠pankᨩ trval na tom, ୵s𛔍 譳lo 001. M쬠ho. Sid Ho렢yl mysl�druhej nebo t䭮 Skon詬o to na n쪡kejch dvaa费㥴i, pak jsem to rad쪩 rozpustil a odm� se t� zabejvat.奄

(str. 59, kde se vzpom� parn�1. 10. 1988)

 

ﳰan>V z᫵lis�unkedenu se krom젳v. Vincenta Venery, kter赤ebn�m ubrᮩl ᪮젰amᴮou hlᚫou 䯠nen�d muziky, tak do prdele!੶o p䍊nemajetn頰ankᨩ, se pohybovalo n쫯lik vn蠰ostav. ءda z᳴n쮽ch hudebn� vzpom�, jak je v kuloᲥch oslovil쯳pan>bᬽ klᶥsista skupiny OK Band Josef P⬍ a by垠byla vedouc�loha KSȠpat讬 nahlodᮡ, nab�l jim na dobov꺵s dosti nep䳴avitelnou moﳴ ᳴i na punkov魠v첵, kter㨴쬠vydat u sv頦irmy. T೥stry u㦮bsp;n�m쬹 zkuti z d欪᠖ proz�vᠳchopnษb jim v t頤ob젵akࡴek prost䫯val vystoupen�stejn젪ako t⡠Plexisu. Z᫬ady firmy Monitor byly poloa k Rebelii nakro襮o. (str. 69)

 

Petr Ho렫 natᨥn�ebelie punk⯩: 詢 n᳠p楤l do svklepa, zatuchlﬠnatᨠkabely, normᬮ썊v pokoj�u m쬠mix᫠䡫 to nato败.... Jak to m᭥ d쬡t? N쪡k!奄 (str. 75)

 

Plexis se tak頺᳴nili spolu se T� sestrami, Velvet Revival, Garឭ a K25A hudebn� vlaku z Prahy do Ko㍊na otevmuzea modern� um쮭. (viz str. 93)

 

zp촼/span>